VAPZ, IPT of POZ als keuze voor uw aanvullend pensioen als zelfstandige
20/01/2020

Ziet u door het bos de bomen niet meer als het aankomt op pensioen voor zelfstandigen? Goens Verzekeringsburo is uw verzekeringskantoor bij uitstek en gidst u een weg door het bos. 

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Of u nu een vennootschap hebt of niet, iedere zelfstandige kan beroep doen op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, tenminste als u voldoende sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Bent u dus zelfstandig in bijberoep heeft u ook recht op een VAPZ, maar zal u sociale bijdragen moeten betalen die gelijk staan aan deze voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Minder belastingen, minder sociale bijdragen

Deze vorm van pensioensparen levert zelfstandigen enkele fiscale voordelen op. Zo zijn de premies die u betaalt wegens het VAPZ integraal aftrekbaar als beroepskost. Dit komt al snel neer op een belastingvermindering van 50% op de gestorte premie. Bijgevolg betaal je als zelfstandige ook minder sociale bijdragen, aangezien deze berekend worden op het netto-beroepsinkomen na aftrek van de VAPZ-premie en wordt uw eindkapitaal gunstig belast. 
Dit fiscaal en sociaal voordeel zorgt ervoor dat u maar liefst tot meer dan 63% of 2/3 van uw premies VAPZ kan recupereren. Deze vorm van aanvullend pensioensparen, zet een stap in de goeie richting, maar er is meer. Afhankelijk van of u zelfstandig bent met of zonder vennootschap, kan u nog meer sparen voor uw aanvullend pensioen.

Zelfstandigen met vennootschap en zelfstandigen zonder vennootschap, het onderscheid

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Ontvangt u als zelfstandige in een vennootschap een maandelijkse vergoeding op regelmatige basis, kan uw vennootschap bovenop het VAPZ een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Deze brengt opnieuw belastingvoordelen met zich mee. De premies die betaald worden door de vennootschap zijn namelijk als beroepskosten aftrekbaar, op voorwaarde dat de regel van 80% wordt gerespecteerd. Hierdoor wordt het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard op uw pensioenleeftijd voordelig belast.

Wat houdt de 80% regel in? Het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen samen mogen niet hoger uitkomen dan 80% van uw laatste (bruto)inkomen. Doe beroep op professionelen om dit te berekenen en te verduidelijken. Goens Verzekeringsburo kan u hierin begeleiden.

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Bent u zelfstandig en niet in het bezit van een vennootschap kan u naast het VAPZ extra sparen via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook hier krijgt u als zelfstandige een belastingvoordeel. Deze belastingvermindering bedraagt 30% op de gestorte premie, op voorwaarde dat de 80% regel wordt nageleefd. Ook hier wordt het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard op uw pensioenleeftijd voordelig belast aan 10%.

De juiste combinaties zorgen ervoor dat u als zelfstandige bespaart op belastingen en sociale bijdragen

Verlangt u naar een zorgeloos pensioen? Raadpleeg ons verzekeringskantoor en we zoeken samen naar de beste mogelijke combinaties voor u.