Wat zijn de verplichte verzekeringen voor zelfstandigen?
11/09/2019

Een nieuw avontuur staat voor de deur, u begint als zelfstandige. We willen van een mug geen olifant maken, maar zelfstandig worden in bij- of hoofdberoep gaat gepaard met een aantal wettelijke verplichtingen. Voor u van start kan gaan, moeten een aantal zaken in orde zijn, waaronder ook uw verzekeringen. We schetsen kort even wat de verplichte polissen voor zelfstandigen inhouden.

BA-verzekering voor bedrijfsvoertuigen

Zelfstandig of niet zelfstandig? Onderneming of particulier? Alle voertuigen op de openbare weg moeten verzekerd zijn met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), dus ook alle bedrijfsvoertuigen. 

“Geen BA-verzekering betekent geen nummerplaat en dus ook geen transportmogelijkheden.”

Arbeidsongevallenverzekering voor werknemers

Van zodra u werknemers in dienst heeft, is het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering verplicht. Deze verzekering dekt alle werknemers bij ongevallen (lichamelijke schade) zowel op het werk als van en naar het werk.

Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing voor openbare plaatsen

Beschikt uw bedrijfsgebouw over een publiek toegankelijke ruimte, bent u verplicht een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing af te sluiten.
 
Deze verzekering is van toepassingen voor:

  • hotels, motels en jeugdherbergen
  • dancings en discotheken
  • restaurants, cafés en frituren met een publieke ruimte groter dan 50 m2
  • kantoorgebouwen indien de som van de publieke ruimten in het totaal meer is dan 500 m2
  • winkels waarvan de oppervlakte meer dan 1000 m2 meet, inclusief de opslagruimte 
Burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbating

Als zelfstandige kan u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u aanricht bij klanten, leveranciers of derden. Ook al heeft u de beste bedoelingen met elke klant, er kan altijd iets fout lopen. Het is dan ook van belang u zich als zelfstandige te verzekeren zodat u niet aansprakelijk kan gesteld worden. Een BA-uitbating vergoedt de onopzettelijke gevolgschade die door u werd veroorzaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij schade

Sommige beroepen zijn verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit geldt voornamelijk voor mensen met een intellectueel beroep waarbij u advies moet geven aan klanten over complexe vraagstukken of medisch beroepen. Denk maar aan architecten, notarissen, accountants, verzekeringsmakelaars, it-specialisten, vastgoedmakelaars, landmeter-experts, dokters, kinesisten, vroedvrouwen, enz. Deze beroepen verlopen niet altijd zonder risico. U goed op voorhand informeren is dus de boodschap!

Meer weten over verzekeringen voor zelfstandigen?

Een goede bescherming kan heel wat financiële risico’s of problemen voorkomen. De verzekeraars van Goens Verzekeringsburo te Veurne leren u en uw zaak graag kennen en geven gericht advies.