Is een brandverzekering verplicht?
01/08/2019

Een vraag die wordt gesteld en waarop het antwoord niet éénduidig. We geven u graag een woordje uitleg.

Wat is een brandverzekering?

Het spreekt voor zich, maar een brandverzekering is een verzekering die objecten van uw woonst, kantoor of pand in het algemeen dekt tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand, stormschade, overstroming en waterschade. De premie die u betaalt voor uw verzekering is afhankelijk van de waarde van uw woonst en de waarde van uw inboedel.

Neem de juiste voorzorgen en zorg voor een correcte brandverzekering!

Bent u iemand die dubbel checkt of het fornuis, de oven, uw stijltang, enz. uitstaat vooraleer u de deur achter u dichtslaat? Goed, want in België zijn er jaarlijks ongeveer 20 000 woningbranden. Brandveiligheid is essentieel om bij stil te staan. Wees voorzien en verminder de kans op een brand of beperk de schade bij een brand met goed werkende rookmelders, branddoeken, een vluchtplan en een correcte brandverzekering.

Brandverzekering voor eigenaars niet verplicht

Voor eigenaars van een pand is het afsluiten van een brand- of woonverzekering niet wettelijk verplicht. De meeste banken eisen dit wel bij de aanvraag van een hypothecaire lening. Op het moment dat u een hypothecaire lening afsluit geeft u immers uw woning in onderpand. Dat betekent dat uw bank of kredietverstrekker eigenaar wordt van uw woning van zodra u uw lening niet meer kan terugbetalen. Dat is de reden waarom de bank er zeker van wilt zijn dat u over een brandverzekering bezit.

“Het is als eigenaar sowieso verstandig om een brandverzekering af te sluiten. Naast een vergoeding bij schade, kan u bij uw brandverzekeraar ook terecht voor bijstand bij noodgevallen (stormschade, overstroming, …). Bovendien helpt uw brandverzekeraar u bij het herstellen van de schade.”

Brandverzekering voor huurders wettelijk verplicht

In Vlaanderen is de brandverzekering voor huurders verplicht vanaf 1 januari 2019. De huurder moet op het einde van zijn huurovereenkomst het pand in originele staat aan de eigenaar overlaten en wordt daarom steeds aansprakelijk geacht voor brand- en waterschade, tenzij hij het bewijs kan leveren dat de brand of wateroverlast buiten zijn schuld is ontstaan. Om dit risico in te dekken moet de huurder wettelijk verplicht een brand- of woonverzekering afsluiten.

Veroorzaakt u een brand die ook schade berokkent aan uw buren en uw buren spreken u daarvoor aan, dan dekt de brandverzekering uw huurdersaanprakelijkheid tegenover derden.

 “Een verplichting of geen verplichting, huurder of verhuurder, een brandverzekering dekt de risico’s bij brand, waterschade en natuurrampen.”

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de risico’s die de brandverzekering verzekert? Ontdekken hoe wij u snel en efficiënt bijstaan bij schade? Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.