Bent u langdurig werkonbekwaam? Een verzekering gewaarborgd inkomen houdt uw salaris in stand.
09/07/2019

Werkonbekwaamheid voor lange duur of blijvend door ziekte, ongeval of andere tegenslag? Een onderzoek uit De Tijd toont aan dat één op de twee Belgen vroeg of laat geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid. Duurt dit langer dan een maand kunnen financiële problemen de kop opsteken. Stel uw inkomen dus veilig met een verzekering gewaarborgd inkomen. 

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een verzekering die een deel van het loonverlies opvangt indien u langer dan een maand arbeidsongeschikt bent. 

Wie heeft recht op een verzekering gewaarborgd inkomen?

Iedereen die werkt kan deze verzekering afsluiten. Zelfstandigen, werknemers, ambtenaren, enz. worden bij werkonbekwaamheid gedekt, zolang de periode die in het verzekeringscontract wordt opgenomen.

“De verzekering gewaarborgd inkomen wordt een belangrijke tool in de war for talent.”

Marc van Kerckhoven, De Tijd
De verzekering vult aan

Bij langdurig werkonbekwaamheid ontvangt u in de eerste maand een gewaarborgd loon van uw werkgever, daarna is het de beurt aan het ziekenfonds. Dit is echter minder voordelig dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Steunt u volledig op het ziekenfonds dan ontvangt u in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid 60% van uw loon. Vanaf het tweede jaar wordt dit 40%. Bent u echter in het bezit van een verzekering gewaarborgd inkomen dan kan u tot 70% à 80% van uw huidige inkomen ontvangen zolang u arbeidsongeschikt verklaard wordt.

Bent u arbeidsongeschikt of wilt u uw inkomen veilig stellen, just in case?

Goens Verzekeringsburo houdt uw inkomen op peil met een verzekering gewaarborgd inkomen.