Een verzekerd huis is een gelukkige thuis
15/04/2024

Van plan om alleen te gaan wonen of heb je verhuisplannen? Gefeliciteerd! Naast de praktische zaken die je moet regelen, is het ook belangrijk om je nieuwe woning te verzekeren. Een brandverzekering is een essentieel onderdeel van je verzekeringspakket, want het beschermt je tegen de financiële gevolgen van schade aan je woning en inboedel.

Brandverzekering, of is het woningverzekering?

De termen ‘woningverzekering’, ‘woonverzekering’ of ‘brandverzekering’ worden eigenlijk vaak door elkaar gebruikt. Om het gemakkelijk te houden, zullen we in de rest van dit bericht steeds verwijzen naar ‘brandverzekering’. Je mag er dus van uit gaan dat deze termen als synoniemen gebruikt worden wanneer je deze hoort vallen bij andere partijen.

Enkel bescherming bij brand of is er meer?

Een moderne brandverzekering dekt veel meer dan alleen brandschade. Enkele basisdekkingen zijn standaard inbegrepen als je een brandverzekering afsluit. Andere aanvullende gevallen zijn altijd uitdrukkelijk uitgesloten afhankelijk van je algemene of bijzondere voorwaarden.

"Een brandverzekering nemen is niet verplicht, maar er zijn wel verplichte dekkingen wanneer je een brandverzekering zou afsluiten."

Onder de basisdekkingen valt:

 • Brand, ontploffing, implosie, rook, roet
 • Botsing 
 • Schade aan onroerend goed n.a.v. een diefstal, vandalisme en kwaad opzet 
 • Schade door elektriciteit 
 • Temperatuurschommeling van de inhoud van koelkasten en diepvriezers
 • Alle risico elektrische en elektronische toestellen
 • Elektrocutie en verstikking van huisdieren 
 • Schade veroorzaakt door huiszwam 
 • Schade door water 
 • Schade door stookolie
 • Breken en barsten van glas
 • Weersomstandigheden (storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, bliksem) en natuurrampen 
 • Aanslag en arbeidsconflict (inbegrepen terrorisme)
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouwschade door brand, storm en hevige hagel, door terrorisme, door natuurrampen zoals aardbevingen, grondverzakkingen of -verschuivingen. Denk bijvoorbeeld aan het loskomen van dakpannen.

Voorbeelden van altijd uitgesloten dekkingen binnen de brandverzekering zijn:

 • Collectieve gewelddaden
 • Kernrisico 
 • Niet-accidentele verontreiniging
 • Schade aan goederen van de verzekerde die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt of daaraan medeplichtig was, alsook de schade aan derden als gevolg van zijn aansprakelijkheid 
 • Constructiefout of gebrek in het ontwerp waarvoor u niet de nuttige maatregelen heeft genomen, terwijl u er kennis van had
 • Gebouwen in opbouw of in zware renovatie en de inhoud ervan indien er een oorzakelijk verband is met de werkzaamheden, behalve indien ze bewoond zijn of in geval van brand, explosie, implosie, rook of roet
 • Gebrek aan onderhoud, verkeerd gebruik, langzaam, geleidelijk 
 • en zichtbaar verval 
 • Schade die voortvloeit uit het normale gebruik van goederen (vlekken, deuken, krassen, ...)
 • Esthetische minwaarde naar aanleiding van de herstelling van een schadegeval
Een brandverzekering afsluiten?

Vraag via dit formulier al gericht een offerte aan voor jouw persoonlijke brandverzekering.

Is een brandverzekering verplicht?

De wetgeving maakt hier een onderscheid tussen de verplichtingen voor eigenaars, voor verhuurders en voor huurders. Ben je eigenaar van de woning en ga je er ook zelf in gaan wonen? Dan is het nemen van een brandverzekering voor jou niet verplicht. Let wel: we raden ten zeerste aan deze wel te nemen, net zoals 95% van de Belgische woningeigenaars. Zo ben je uitgebreid beschermd bij eventuele problemen.

Als huurder en verhuurder ligt de situatie iets anders. Hier gaat het natuurlijk om contracten die afgesloten worden met meerdere betrokkenen, waardoor duidelijke afspraken nog belangrijker zijn. In Vlaanderen is het nemen van een brandverzekering verplicht als verhuurder. In Brussel en Wallonië is dit niet zo.

"Als verhuurder en huurder gelden andere voorwaarden omtrent afsluiten van brandverzekering. We informeren je graag over alle details."

Als huurder daarentegen ben je zowel in Vlaanderen en Wallonië verplicht om een brandverzekering af te sluiten. In Brussel is er geen wet die dit verplicht, maar zou je via het huurcontract wel kunnen verplicht worden eentje te nemen. Je ziet het, niet altijd even simpel. Maar bij de verzekeringsmakelaars van Goens Verzekeringsburo kun je steeds terecht voor advies en begeleiding.

Opgelet: woning in risicogebied

Woon je in een gebied met een verhoogd risico op wateroverlast of overstromingen? Dan kan het zijn dat je premie hoger is of dat je bepaalde risico’s niet kunt verzekeren. Deze zogenoemde Belgische risicogebieden worden officieel vastgelegd via een koninklijk besluit. Het is belangrijk om dit grondig te laten controleren, eventueel zelfs voor de aankoop van je woning.

Meer vragen of wens je nog extra info?

Kom langs bij de experts van Goens Verzekeringen. We nemen de tijd om alles even op een rijtje te zetten voor je.

Image by fxquadro on Freepik.