Verzekering opzeggen wordt weldra makkelijker
24/04/2023

De Kamercommissie Economie en Consumentenbescherming heeft op 19 april ingestemd met een wetsvoorstel om verzekeringen vlotter te kunnen opzeggen. Bedoeling is dat de nieuwe regeling meer concurrentie en lagere prijzen zal in de hand werken.

Enkel maar voordelen

Vandaag moeten verzekeringen drie maanden voor het aflopen van het contract per aangetekende brief worden opgezegd. Wie dit niet of niet goed doet, zit meteen vast aan een stilzwijgende verlenging van zijn contract met een bijkomend jaar.

Het wetsvoorstel is erop gericht deze opzegprocedure vereenvoudigen: het moet mogelijk worden om een verzekeringscontract dat minstens één jaar loopt zonder kosten en zonder boete op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

Goens Verzekeringsburo anticipeert nu reeds

Goens Verzekeringsburo juicht deze wetswijziging toe. Immers, reeds op dit moment zorgen wij voor een kosteloze opzeg voor onze klanten. Dit gebeurt op digitale wijze. Op deze manier kunnen we op ieder moment de verschillende verzekeringsmaatschappijen tegen elkaar uitspelen om de interessantste voorwaarden en de laagste prijzen te kunnen bekomen. En zo vervullen wij dagelijks onze rol als onafhankelijk makelaar, in dienst van onze trouwe klanten.

Lees het volledige artikel in De Tijd
Meer vragen? Kom gerust eens langs

Onze deuren staan voor je open. Bel ons op, maak een afspraak en we bespreken graag alle mogelijkheden.