De Burgerlijke Maatschap minder discreet?
14/11/2018

Sinds 1 november 2018 gelden een aantal nieuwe verplichtingen voor maatschappen. Ten gevolge het nieuwe ondernemingsrecht, wordt de maatschap beschouwd als een onderneming, waardoor ze aan meerdere ondernemingsverplichtingen moet voldoen.

1.    Een nieuwe maatschap moet zich vóór de aanvang van haar activiteiten inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande maatschappen krijgen daarvoor tijd tot 1 mei 2019.

2.    De Antiwitwaswet voorziet een rapporteringsplicht van de uiteindelijk begunstigden aan het UBO-register. De op te nemen informatie zal minstens bestaan uit de identiteitsgegevens en het adres van de werkelijke, economische eigenaars en hun economisch belang.

3.    Maatschappen zijn voortaan ook verplicht een boekhouding te voeren. Op basis van de dagboeken en van een jaarlijkse inventaris dient een jaarrekening opgesteld te worden. Deze moet echter niet gecontroleerd, neergelegd of gepubliceerd worden.

De burgerlijke maatschap wordt dus inderdaad iets minder discreet. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te vormen. De maatschap blijft immers een ideaal controlevehikel met uitstekende mogelijkheden naar successieplanning.