Lagere schenkbelasting onroerend goed
06/09/2017

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord om de schenkbelasting op onroerende goederen te verlagen. De nieuwe regeling ging in op 1 juli 2015.

Ert zijn slechts 2 soorten schenkingen die overblijven: de schenking in rechte lijn of tussen partners enerzijds en de schenking tussen alle andere personen anderzijds. De schijven waarop de tarieven berekend worden, zullen voor beide categorieën voortaan dezelfde zijn. De tarieven zullen bovendien een stuk lager zijn dan de huidige tarieven. Er geldt een bijkomende tariefverlaging indien de begiftigde de woning energiezuinig renoveert.

SchijvenRechte lijnRechte lijn energierenovatieNiet rechte lijnNiet rechte lijn energierenovatie
van 0 tot 150.000 eur3%3%10%9%
van 150.000 eur tot 250.000 eur9%6%20%17%
van 250.000 tot 450.00018%12%30%24%
boven de 450.000 eur27%18%40%31%
Conclusie

De nieuwe tarieven houden in dat er redelijk wat opportuniteiten bestaan voor de planning van uw vastgoed. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat ook grondig wordt nagedacht over de voorwaarden en modaliteiten die aan de schenking worden verbonden.