Alles wat je moet weten over de schuldsaldoverzekering
18/10/2021

Wie een grote lening aangaat, hoopt deze natuurlijk zelf ook af te betalen. Mocht het spijtig genoeg toch tot een vroeger overlijden komen, dan kun je altijd je partner en erfgenamen (deels) beschermen tegen de financiële kost. Daar dient de schuldsaldoverzekering (SSV) voor.

Wat is de SSV?

De SSV beschermt zoals gezegd tegen zware financiële omstandigheden na een overlijden. Je kan deze inschakelen na het aangaan van een aanzienlijke lening, traditioneel een hypothecaire lening voor het kopen van een woning.

Specifiek komt de verzekeraar dan tussen wanneer de kredietnemer vroegtijdig overlijdt en het krediet nog niet volledig afbetaald is. Voor kredietverleners biedt het een bijkomende garantie.

Bestaat er slechts één SSV-vorm?

Neen, concreet bestaan er vier soorten dekkingen. Een korte opsomming: 

  1. Beide partners gaan een dekking van 200% aan, met een 100%-100% verdeling: Allebei de personen bezitten een volledige dekking. De verzekering komt tussen bij het overlijden van één van de partners. Wanneer de tweede partner overlijdt voor het einde van de kredietafspraak, zal de tweede SSV niets betalen omdat de volledige lening al is afbetaald. Deze wordt het vaakst toegepast.
  2. Verdeling is 50%-50%: Zowel de ene als de andere is voor de helft verantwoordelijk voor het geleende bedrag. Wanneer een partner overlijdt, betaalt de andere enkel zijn helft van de lening af. De rest van de andere 50% gaat naar de verzekeraar.
  3. Alleen lenen aan 100%: Als individu ben je volledig verzekerd met je SSV wanneer problemen zouden optreden.
  4. Aangepaste formules: In samenspraak met de kredietverlener kijk je naar de inkomens. Op die manier wordt voor beide partners een specifiek percentage afgesproken waarvoor ze gedekt zijn. Samen zou dit 100% moeten zijn.
Gelden er specifieke voorwaarden?

Je hoeft niet verplicht een SSV aan te gaan, maar een bank of kredietverlener kan dat wel eisen. Vaak bieden ze dan een verlaagde rentevoet aan op de algemene lening. Opgelet: wanneer je nadien toch zou veranderen van instelling voor je SSV, verlies je die lagere rentevoet. De verlener kan het overstappen naar een andere verzekeraar echter nooit afwijzen.

Het bepalen van de premie op de SSV gebeurt op verschillende manieren. De waarde is namelijk afhankelijk van:

  • Verzekerde bedrag: hoe hoger de (hypotheek)lening, hoe hoger de premie.
  • Duur en rentevoet van krediet: hoe langer de lening loopt en/of hoe hoger de rentevoet, hoe meer de premie stijgt.
  • Leeftijd van kredietnemer bij tekenen contract: hoe ouder iemand of lenende partners zijn, hoe hoger het risico voor de financiële instelling dat er iets fout loopt tijdens de kredietperiode. De premie stijgt dus vaak mee. Het gebeurt dat banken een maximumleeftijd opleggen.
  • Gezondheidstoestand en -risico’s: de premie stijgt ook hier als personen met een ziekte te maken hebben, kampen met overgewicht of roken. Kredietnemers kunnen geweigerd worden mits sterke argumentatie.

Er zijn ook situaties waarbij de verzekeraar een tussenkomst niet toestaat. Algemeen valt de bescherming weg bij een overlijden door een opzettelijke daad of na aansporen van de partij die er voordeel uithaalt, bij een zelfmoord binnen het eerste jaar nadat de SSV in werking trad, of ten slotte bij het overlijden tijdens een (burger)oorlog.

Dit is echter een niet-exhaustieve lijst, bijkomende redenen of situaties verschillen per verzekeraar. Vergeet dit niet na te vragen wanneer je een SSV afsluit.

Regels rond afbetalen SSV?

Hiervoor bestaan verschillende manieren: een eenmalige betaling, via meerdere periodieke afdoeningen of via risicopremies. De eerste soort brengt natuurlijk zekerheid, maar kan financieel moeilijk liggen. 

Wie voor de periodieke methode kiest, moet zich houden aan een afbetalingstermijn van maximum twee derde van de looptijd van de lening. De risicopremie varieert jaarlijks en geldt voor de volledige looptijd van het krediet.

Extra info nodig?

Mocht dit overzicht je met nog andere vragen opzadelen, dan staan wij uiteraard voor je klaar. Bel ons zeker op, of kom langs op kantoor.